4 сар 13, 2016

Чингэлтэй дүүргийн 11 дүгээр хорооны Нуурын 23 дугаар гудамж нийтийн 18 дугаар байрны гадна бохирын цооног хийх ажил

Чингэлтэй дүүргийн 11 дүгээр хорооны Нуурын 23 дугаар гудамж нийтийн 18 дугаар байрны гадна бохирын цооног хийх ажил

Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо 40 мянгатын ТХ-30, 21, 22, 23 дугаар байрны дундах талбай шинэчлэлтийн ажил

Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо 40 мянгатын ТХ-30, 21, 22, 23 дугаар байрны дундах талбай шинэчлэлтийн ажил

Чингэлтэй дүүргийн 1-19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт хяналтын камер суурилуулах ажил

Чингэлтэй дүүргийн 1-19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт хяналтын камер суурилуулах ажил

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ОЁДОЛЧДЫН III ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛНО

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих Бизнес Инкубатор төв, Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага хамтран Чингэлтэй дүүргийн оёдолчдын III  зөвлөгөөнийг 2016... Read More

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЖ БАЙНА

  Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчдад зориулсан хоол үйлчилгээнд хориглох хоол , хүнсний түүхий эд , хүнсний бүтээгдэхүүний талаар  зөвлөмж гаргажээ.Тус зөвлөмжийг холбогдох... Read More

2016 оны 4 сарын 13 өдөр Дугаар А/307 Улаанбаатар хот Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай

2016 оны 4 сарын 13 өдөр Дугаар А/307 Улаанбаатар хот Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай

2016 оны 4 сарын 13 өдөр Дугаар А/306 Улаанбаатар хот Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай

2016 оны 4 сарын 13 өдөр Дугаар А/306 Улаанбаатар хот Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай

2016 оны 4 сарын 13 өдөр Дугаар А/305 Улаанбаатар хот Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай

2016 оны 4 сарын 13 өдөр Дугаар А/305 Улаанбаатар хот Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай

2016 оны 4 сарын 13 өдөр Дугаар А/310 Улаанбаатар хот Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай

2016 оны 4 сарын 13 өдөр Дугаар А/310 Улаанбаатар хот Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай

2016 оны 4 сарын 13 өдөр Дугаар А/304 Улаанбаатар хот Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай

2016 оны 4 сарын 13 өдөр Дугаар А/304 Улаанбаатар хот Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай
  • Facebook