4 сар 20, 2016

2016 оны 4 сарын 20 өдөр Дугаар А/322 Улаанбаатар хот Хөрөнгө оруулалт хийх тухай

2016 оны 4 сарын 20 өдөр Дугаар А/322 Улаанбаатар хот Хөрөнгө оруулалт хийх тухай

2016 оны 4 сарын 20 өдөр Дугаар А/321 Улаанбаатар хот Эмгэнэл илэрхийлж, буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 4 сарын 20 өдөр Дугаар А/321 Улаанбаатар хот Эмгэнэл илэрхийлж, буцалтгүй тусламж олгох тухай

5 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШ, АЖИЛТНУУД, ЭЦЭГ, ЭХЧҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Дүүргийн нэгдүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байршилтай 5 дугаар цэцэрлэгийн 25 багш, ажилтан, эцэг, эхчүүдэд Хамтарсан багийн бүрэлдэхүүн “халдварт өвчний тухай”, “хүүхдийн эрх  болон Хүүхэд хамгаалалын... Read More

2016 оны 4 сарын 20 өдөр Дугаар А/319 Улаанбаатар хот Дүүргийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай

2016 оны 4 сарын 20 өдөр Дугаар А/319 Улаанбаатар хот Дүүргийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай

2016 оны 4 сарын 20 өдөр Дугаар А/320 Улаанбаатар хот Хүндэтгэлийн цом гардуулах тухай

2016 оны 4 сарын 20 өдөр Дугаар А/320 Улаанбаатар хот Хүндэтгэлийн цом гардуулах тухай

23 ДУГААР СУРГУУЛИЙН АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧИД СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хорооны “Хамтарсан багийн хамтын ажиллагаа” 3 сарын аяны хүрээнд 23 дугаар сургуулийн 10-11дүгээр ангийн сурагчдад “Өсвөр үеийн нөхөн үржихүйн -эрүүл мэнд”... Read More

НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦЛОО

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд  хийгдсэн нийтийн цэвэрлэгээнд 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагууд, Сууц өмчлөгчдийн холбоод, иргэд идэвхтэй оролцлоо.... Read More
  • Facebook