5 сар 4, 2016

СУРАГЧДЫН ДУНД МЭТГЭЛЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

  “Хүүхдийг зодож шийтгэхийн эсрэг хамтдаа” сэдэвт мэтгэлцээнийг Чингэлтэй дүүргийн  Ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-12 дугаар ангийн  сурагчдын дунд зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд 117, 17, 72,... Read More

“ХҮҮХДЙИН СЭТГЭЛД ШАРХ БҮҮ ҮЛДЭЭ” СЭДЭВТ ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААНЫГ ДҮГНЭЛЭЭ

 “Хүүхдийг зодож шийтгэхийг хориглосон” Олон улсын өдрийн хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын 9-12-р ангийн сурагчдын дунд “Хүүхдийн сэтгэлд шарх бүү үлдээ” сэдэвт илтгэлийн уралдааныг... Read More

2016 оны 5 сарын 4 өдөр Дугаар А/343 Улаанбаатар хот Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2016 оны 5 сарын 4 өдөр Дугаар А/343 Улаанбаатар хот Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2016 оны 5 сарын 4 өдөр Дугаар А/342 Улаанбаатар хот Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2016 оны 5 сарын 4 өдөр Дугаар А/342 Улаанбаатар хот Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2016 оны 5 сарын 4 өдөр Дугаар А/341 Улаанбаатар хот Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2016 оны 5 сарын 4 өдөр Дугаар А/341 Улаанбаатар хот Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2016 оны 5 сарын 4 өдөр Дугаар А/340 Улаанбаатар хот Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2016 оны 5 сарын 4 өдөр Дугаар А/340 Улаанбаатар хот Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2016 оны 5 сарын 4 өдөр Дугаар А/339 Улаанбаатар хот Асран хамгаалагч тогтоох тухай

2016 оны 5 сарын 4 өдөр Дугаар А/339 Улаанбаатар хот Асран хамгаалагч тогтоох тухай

Чингэлтэй дүүрэг 17 дугаар хороо Сурагчийн 33, 34, 35-р гудамжны дунд болон Сурагчийн 40, 41-р гудамжинд явган хүний зам тавих ажил

Чингэлтэй дүүрэг 17 дугаар хороо Сурагчийн 33, 34, 35-р гудамжны дунд болон Сурагчийн 40, 41-р гудамжинд явган хүний зам тавих ажил

Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороо, Цагдаагийн II хэлтсийн барилгыг дулааны шугамд холбох ажил

Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороо, Цагдаагийн II хэлтсийн барилгыг дулааны шугамд холбох ажил
  • Facebook