7 сар 21, 2016

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛААР ЦАГДААГИЙН АЛБАН ХААГЧДЫГ ШАГНАЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын захирамжаар Цагдаагийн байгууллагын 95 жил, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын 90 жил, Замын цагдаагийн газрын 80 жилийн ойг тохиолдуулан Чингэлтэй дүүрэг дэх ... Read More

2016 оны 7 сарын 21 өдөр Дугаар А/504 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 7 сарын 21 өдөр Дугаар А/504 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 7 сарын 21 өдөр Дугаар А/503 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 7 сарын 21 өдөр Дугаар А/503 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 7 сарын 21 өдөр Дугаар А/502 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 7 сарын 21 өдөр Дугаар А/502 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 7 сарын 21 өдөр Дугаар А/501 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 7 сарын 21 өдөр Дугаар А/501 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 7 сарын 21 өдөр Дугаар А/500 Улаанбаатар хот Шагнах тухай

2016 оны 7 сарын 21 өдөр Дугаар А/500 Улаанбаатар хот Шагнах тухай
  • Facebook