8 сар 15, 2016

ЗАСАГ ДАРГА Ж.ЭРДЭНЭБАТ ДҮҮРГИЙН ЗАРИМ ИРГЭДЭД БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОЛОО

Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат бүрэн эрхийнхээ хүрээнд шийдвэр гаргаж дүүргийнхээ зарим иргэдэд буцалтгүй тусламж үзүүллээ. Дүүргийн Засаг даргад хандан иргэдээс дэмжлэг туслалцаа хүссэн өргөдөл... Read More

2016 оны 8 сарын 15 өдөр Дугаар А/563 Улаанбаатар хот Шагнах тухай

2016 оны 8 сарын 15 өдөр Дугаар А/563 Улаанбаатар хот Шагнах тухай

2016 оны 8 сарын 15 өдөр Дугаар А/562 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 15 өдөр Дугаар А/562 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 15 өдөр Дугаар А/561 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 15 өдөр Дугаар А/561 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 15 өдөр Дугаар А/560 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 15 өдөр Дугаар А/560 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 15 өдөр Дугаар А/559 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 15 өдөр Дугаар А/559 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 15 өдөр Дугаар А/557 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 15 өдөр Дугаар А/557 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 15 өдөр Дугаар А/556 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 15 өдөр Дугаар А/556 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 15 өдөр Дугаар А/555 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 15 өдөр Дугаар А/555 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай
  • Facebook