8 сар 25, 2016

2016 оны 8 сарын 25 өдөр Дугаар А/600 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 25 өдөр Дугаар А/600 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 25 өдөр Дугаар А/599 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 25 өдөр Дугаар А/599 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 25 өдөр Дугаар А/598 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 25 өдөр Дугаар А/598 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 25 өдөр Дугаар А/597 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 25 өдөр Дугаар А/597 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 25 өдөр Дугаар А/596 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 25 өдөр Дугаар А/596 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 25 өдөр Дугаар А/595 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2016 оны 8 сарын 25 өдөр Дугаар А/595 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

MKIT СУРГАЛТЫН ТӨВТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТАЛААР САНАЛ СОЛИЛЦЛОО

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын тамгын газар Койка хамтын ажиллагааны байгууллагын дэмжлэгтэй үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн MKIT сургалтын төвтэй 2015 онд хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулж... Read More

2016 оны 8 сарын 25 өдөр Дугаар А/594 Улаанбаатар хот Хөрөнгө оруулалтын ажлын хэмнэлтийг зарцуулах тухай

2016 оны 8 сарын 25 өдөр Дугаар А/594 Улаанбаатар хот Хөрөнгө оруулалтын ажлын хэмнэлтийг зарцуулах тухай

2016 оны 8 сарын 25 өдөр Дугаар А/593 Улаанбаатар хот Хөрөнгө оруулалтын ажлын хэмнэлтийг зарцуулах тухай

2016 оны 8 сарын 25 өдөр Дугаар А/593 Улаанбаатар хот Хөрөнгө оруулалтын ажлын хэмнэлтийг зарцуулах тухай
  • Facebook