9 сар 5, 2016

ШИНЭЭР БАРИГДАЖ БУЙ СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЗАХИРАЛ ЭРХЛЭГЧ НАР ТОМИЛОГДЛОО

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 8 дугаар хороонд баригдаж буй 245 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчээр Д.Нарантуяа, 16 дугаар хороонд баригдаж буй 246 дугаар... Read More

2016 оны 9 сарын 5 өдөр Дугаар А/657 Улаанбаатар хот Төсвийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах тухай

2016 оны 9 сарын 5 өдөр Дугаар А/657 Улаанбаатар хот Төсвийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах тухай

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДИЙН МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАРЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД 115 ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ ХАМРАГДЛАА

Тайлант хугацаанд Бизнесийн ур чадвар эзэмшүүлэх, төсөл хөтөлбөр боловсруулах арга зүй сургалтыг 5 удаа зохион байгуулж сургалтанд 115 үйлдвэрлэгчийг хамрууллаа. Сургалтанд хамрагдсан иргэдийн 51 хувь... Read More

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН СПОРТЫН V НААДАМД ОРОЛЦОХООР БОЛОВ

Нийслэлийн Иргэдийн спортын V их наадмын хүрээнд зохион байгуулагдсан Ширээний шагайн тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тэмцээнд нийт 15 хорооны 210 тамирчин өрсөлдсөнөөс 1 дүгээр байранд... Read More
  • Facebook