9 сар 8, 2016

СУРГАЛТАД ОРОЛЦОЖ БАЙНА

Команд штабын хээрийн сургууль явагдаж байна. Сургуульд дүүргийн дайчилгаа удирдах бүлэг, томилгоот цэргийн үүрэгтэн, зарим авто нэгж оролцож байна. ЦЭРГИЙН ШТАБ

2016 оны 9 сарын 8 өдөр Дугаар А/659 Улаанбаатар хот Ажлын үр дүнг үнэлж, урамшуулал олгох тухай

2016 оны 9 сарын 8 өдөр Дугаар А/659 Улаанбаатар хот Ажлын үр дүнг үнэлж, урамшуулал олгох тухай

“НУТГИЙН ХӨГЖИЛД ИРГЭНИЙ ОРОЛЦОО” УРАЛДААНД 16 ДУГААР ХОРОО ТЭРГҮҮН БАЙР ЭЗЛЭВ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хамтарсан “Иргэдийн оролцоо” төслөөс 2016 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр “Нутгийн хөгжилд иргэний оролцоо” уралдаан аймаг,... Read More
  • Facebook