1 сар 20, 2017

“ХАЙРЫН КЛУБ” КИНОНЫ УРАН БҮТЭЭЛЧИД ТАЛАРХАЛ ИЛЭРХИЙЛЭВ

“Уухай, Уухай” төрийн бус байгууллага, “Хайрын клуб” уран сайхны киноны уран бүтээлчдээс Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газарт талархал илэрхийлсэн байна.  Талархалд “Хайрын... Read More

АЖЛЫН ХУВЦСААР ХАНГАВ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийтлэг үйлчилгээний албанаас  2017 оны эхний өдрүүдэд үйлчлэгч, харуул, туслах ажилтнууддаа өвөл, зуны хоёр ээлжийн ажлын иж бүрэн хувцсаар  ... Read More

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргынТамгын газраас  Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсүүд болон Засаг даргын дэргэдэх алба, хэлтсийн дарга нар,  бодлогын баримт бичгийн боловсруулалт, хэрэгжилт гаргадаг мэргэжилтнүүдэд... Read More

2017 оны 01 сарын 20 өдөр Дугаар А/28 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017 оны 01 сарын 20 өдөр Дугаар А/28 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017 оны 01 сарын 20 өдөр Дугаар А/27 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017 оны 01 сарын 20 өдөр Дугаар А/27 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017 оны 01 сарын 20 өдөр Дугаар А/26 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017 оны 01 сарын 20 өдөр Дугаар А/26 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017 оны 01 сарын 20 өдөр Дугаар А/24 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017 оны 01 сарын 20 өдөр Дугаар А/24 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017 оны 01 сарын 20 өдөр Дугаар А/23 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017 оны 01 сарын 20 өдөр Дугаар А/23 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017 оны 01 сарын 20 өдөр Дугаар А/22 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017 оны 01 сарын 20 өдөр Дугаар А/22 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017 оны 01 сарын 20 өдөр Дугаар А/21 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017 оны 01 сарын 20 өдөр Дугаар А/21 Улаанбаатар хот Буцалтгүй тусламж олгох тухай
  • Facebook