1 сар 23, 2017

ДЭЛХИЙН ЗӨН ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГААС АЖЛАА ТАЙЛАГНАЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар Дэлхийн Зөн Олон улсын байгууллагатай хамтран таван жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн төслийнхөө ажлын тайлангийн хурлыг 2017 оны 01 дүгээр сарын... Read More

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН ДАРГАТАЙ УУЛЗЛАА

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Ц.Лхагва Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат болон Налайх, Багануур зэрэг дүүргийн Засаг дарга нартай 2017 оны 01 дүгээр сарын... Read More

2017 оны 01 сарын 23 өдөр Дугаар А/31 Улаанбаатар хот Гамшгаас хамгаалах албад, Мэргэжлийн ангиудыг байгуулах тухай

2017 оны 01 сарын 23 өдөр Дугаар А/31 Улаанбаатар хот Гамшгаас хамгаалах албад, Мэргэжлийн ангиудыг байгуулах тухай

2017 оны 01 сарын 23 өдөр Дугаар А/30 Улаанбаатар хот Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх Байнгын ажиллагаатай зөвлөл байгуулах тухай

2017 оны 01 сарын 23 өдөр Дугаар А/30 Улаанбаатар хот Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх Байнгын ажиллагаатай зөвлөл байгуулах тухай

2017 оны 01 сарын 23 өдөр Дугаар А/29 Улаанбаатар хот Комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журам, ажлын хэсгүүдийг батлах тухай

2017 оны 01 сарын 23 өдөр Дугаар А/29 Улаанбаатар хот Комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журам, ажлын хэсгүүдийг батлах тухай
  • Facebook