2 сар 9, 2017

ГАЛЫН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 30 ХОНОГИЙН АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхүүдийн шөнийн цагт  хэрэглэсэн цахилгааны тарифыг тэглэх болсонтой 2017 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрөөс 2 дугаар сарын 9-ний өдрийг хүртэл... Read More

Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвд нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх ЧДХААА Б17/003 ажил

Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвд нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх ЧДХААА Б17/003 ажил

ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛТНУУДАД ЧАДВАРЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

“Эрүүл мэндийг дэмжих жил”- ийн хүрээнд дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн НЭМС-ийн Зан үйл нийгмийн эрүүл мэндийн тэнхимтэй хамтран  Эрүүл... Read More

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН БАЙДЛЫН 2016 ОНЫ 12 САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН БАЙДЛЫН 2016 ОНЫ 12 САРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

“ГЭРТЭЭ ХАРИХ ЗАМ” ХӨТӨЛБӨРИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ, АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны “Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай” 137 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2015... Read More

2017 оны 02 сарын 09 өдөр Дугаар А/77 Улаанбаатар хот. Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2017 оны 02 сарын 09 өдөр Дугаар А/77 Улаанбаатар хот. Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2017 оны 02 сарын 09 өдөр Дугаар А/76 Улаанбаатар хот. Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2017 оны 02 сарын 09 өдөр Дугаар А/76 Улаанбаатар хот. Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2017 оны 02 сарын 09 өдөр Дугаар А/75 Улаанбаатар хот. Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2017 оны 02 сарын 09 өдөр Дугаар А/75 Улаанбаатар хот. Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2017 оны 02 сарын 09 өдөр Дугаар А/74 Улаанбаатар хот. Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017 оны 02 сарын 09 өдөр Дугаар А/74 Улаанбаатар хот. Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2017 оны 02 сарын 09 өдөр Дугаар А/73 Улаанбаатар хот. Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай

2017 оны 02 сарын 09 өдөр Дугаар А/73 Улаанбаатар хот. Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
  • Facebook