4 сар 13, 2017

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017.04.03-НЫ ӨДРӨӨС 2017.04.12-НЫ ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН НЭГДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017.04.03-НЫ ӨДРӨӨС 2017.04.12-НЫ ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН НЭГДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017.04.14-НӨӨС 2017.04.28-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017.04.14-НӨӨС 2017.04.28-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

“БИДНИЙ БАХАРХАЛ” ХҮҮХДИЙН АРДЫН УРЛАГИЙН НААДАМ БОЛЛОО.

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Дэлхий Зөн олон улсын байгууллага хамтран “Бидний бахархал” хүүхдийн ардын урлагийн наадмыг 11 дэх жилдээ зохион байгуулж байна. Тус... Read More
  • Facebook