4 сар 22, 2017

“Чингэлтэй дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хаягжуулалт хийх ЧД ХААА ОНО 17/002 ажил”

“Чингэлтэй дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хаягжуулалт хийх ЧД ХААА ОНО 17/002 ажил”

“Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хаягжуулалт хийх ЧД ХААА ОНО 17/003 ажил”

“Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хаягжуулалт хийх ЧД ХААА ОНО 17/003 ажил”

“Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хаягжуулалт хийх ЧД ХААА ОНО 17/001 ажил

“Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хаягжуулалт хийх ЧД ХААА ОНО 17/001 ажил”
  • Facebook