4 сар 28, 2017

5 СУРГУУЛИЙН УРД ЗАМЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАНА

Австралид сургууль төгсөгчдийн холбооноос “Эмэгтэйчүүдийн манлайллын хөтөлбөр”-ийн хүрээнд  Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар сургуулийн орчимд “Сургууль хүрэх аюулгүй зам” төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэхүү төслийн хүрээнд Чингэлтэй... Read More

“МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГ”-ААР “ИНЭЭМСЭГЛЭЛИЙН ҮНЭ ЦЭНЭ” СУРГАЛТ ЯВУУЛЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын 14 хоног тутмын ээлжит “Мэдээллийн цаг” 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр боллоо. Засаг даргын... Read More

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017.4.28-ны өдрөөс 2017.5.11 -ны өдрүүдэд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017.4.28-ны өдрөөс 2017.5.11 -ны өдрүүдэд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017.4.14-ны өдрөөс 2017.4.27 -ны өдрүүдэд зохион байгуулсан нэгдсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017.4.14-ны өдрөөс 2017.4.27 -ны өдрүүдэд зохион байгуулсан нэгдсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
  • Facebook