5 сар 3, 2017

ХОРООДОД АЖИЛЛАХ ХЭВ ЖУРМЫН УРАМШИЛТАЙ ЭРГҮҮЛҮҮД ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА, ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТАЙ ГУРВАЛСАН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 11 дүгээр тогтоолийн 3 дугаар хавсралтаар Хороодод ажиллах Хэв журмын урамшилтай эргүүлүүдийн ажиллах журмыг баталсан. Журмын 1.5... Read More

“ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНД ЗӨВ ОРОЛЦЪЁ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Чингэлтэй дүүргийн 25 жилийн ойн хүрээнд “Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа” төслийг дүүргийн 1 дүгээр хорооны Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх баг хэрэгжүүлж эхэллээ. Төсөл энэ... Read More

АВТО ЗАМЫН АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах, авто замын ачааллыг багасгах зорилготой шат дараатай ажлуудыг хийж эхлээд байна. Энэ хүрээнд хийгдэж буй зарим авто замын ажилтай Чингэлтэй дүүргийн... Read More

2017 оны .04 сарын 26 өдөр Дугаар А/280 Улаанбаатар хот. Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх тухай

2017 оны .04 сарын 26 өдөр Дугаар А/280 Улаанбаатар хот. Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх тухай

2017 оны .05 сарын 02 өдөр Дугаар А/256 Улаанбаатар хот. Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2017 оны .05 сарын 02 өдөр Дугаар А/256 Улаанбаатар хот. Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2017 оны .05 сарын 02 өдөр Дугаар А/255 Улаанбаатар хот. Мод бут, сөөгний суулгац, үр үрсэлгээний үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017 оны .05 сарын 02 өдөр Дугаар А/255 Улаанбаатар хот. Мод бут, сөөгний суулгац, үр үрсэлгээний үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017 оны .04 сарын 28 өдөр Дугаар А/254 Улаанбаатар хот. Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017 оны .04 сарын 28 өдөр Дугаар А/254 Улаанбаатар хот. Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017 оны .05 сарын 01 өдөр Дугаар А/253 Улаанбаатар хот. Засаг даргын дэргэдэх худалдаа, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийг шинэчлэн батлах ту

2017 оны .05 сарын 01 өдөр Дугаар А/253 Улаанбаатар хот. Засаг даргын дэргэдэх худалдаа, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийг шинэчлэн батлах ту

2017 оны .05 сарын 01 өдөр Дугаар А/250 Улаанбаатар хот. Шагнах тухай

2017 оны .05 сарын 01 өдөр Дугаар А/250 Улаанбаатар хот. Шагнах тухай

2017 оны .05 сарын 01 өдөр Дугаар А/249 Улаанбаатар хот. Шагнах тухай

2017 оны .05 сарын 01 өдөр Дугаар А/249 Улаанбаатар хот. Шагнах тухай
  • Facebook