7 сар 21, 2017

ДҮҮРГИЙН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН ХАМТ ОЛОНД ОЙН МЕДАЛЬ ГАРДУУЛЛАА

Хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлж, эрхэлсэн ажилдаа идэвх зүтгэл, амжилт гарган ажиллаж байгаа дүүргийн Цагдаагийн нэг, хоёрдугаар хэлтсийн удирдлага, албан хаагчдыг Чингэлтэй дүүрэг... Read More

2017 оны 07 дугаар сарын 21 өдөр А/483 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

2017 оны 07 дугаар сарын 21 өдөр А/483 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

2017 оны 07 дугаар сарын 21 өдөр А/482 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн нэр бусдад шилжүүлэх тухай

2017 оны 07 дугаар сарын 21 өдөр А/482 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн нэр бусдад шилжүүлэх тухай
  • Facebook