7 сар 24, 2017

Сурагч солилцох хөтөлбөрөөр БНСУ-ын Инчон хотын Ёнсу дүүргийн сурагчид ирлээ

Чингэлтэй дүүрэг болон БНСУ-ын Инчон хотын Ёнсу дүүргийн хамтын ажиллагааны хүрээнд сурагч солилцох хөтөлбөрөөр Ёнсу дүүргийн багш, сурагчдын төлөөлөл 7 дугаар сарын 24-ний өдөр Улаанбаатар... Read More

2017 оны 07 дугаар сарын 24 өдөр А/485 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

2017 оны 07 дугаар сарын 24 өдөр А/485 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

2017 оны 07 дугаар сарын 24 өдөр А/484 Улаанбаатар хот Газар эзэмших, ашиглах эрх шинээр олгох тухай

2017 оны 07 дугаар сарын 24 өдөр А/484 Улаанбаатар хот Газар эзэмших, ашиглах эрх шинээр олгох тухай
  • Facebook