7 сар 25, 2017

Авто замын ажилтай танилцлаа

Чингэлтэй дүүргийн урсгал төсвийн хөрөнгөөр “Хамтдаа хөгжье” хөтөлбөрийн хүрээнд барьж буй 57 дугаар сургууль 11 дүгээр хороо хүртэлх авто зам, Чингэлтэйн замаас 17 дугаар хороо,... Read More

12, 16 дугаар хороонд авто замын ажил эхэллээ

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “Билэгт Зам” ХХК-ий барьж буй Чингэлтэй дүүргийн 12, 16 дугаар хороо, Гахайн байрнаас хойших  0,863 км авто замын ажил эхэллээ. Замын... Read More

ЧДХААА Б17/035 дугаар бүхий “Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх, техник тоног төхөөрөмжөөр хангах ажил”

    ЧДХААА Б17/035 дугаар бүхий “Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх, техник тоног төхөөрөмжөөр хангах ажил”

2017 оны 07 дугаар сарын 25 өдөр А/492 Улаанбаатар хот Газар эзэмших гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

2017 оны 07 дугаар сарын 25 өдөр А/492 Улаанбаатар хот Газар эзэмших гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

2017 оны 07 дугаар сарын 25 өдөр А/491 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

2017 оны 07 дугаар сарын 25 өдөр А/491 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай
  • Facebook