7 сар 31, 2017

Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 54 дүгээр байрны дээвэр засварын ажлын ЧДХААА А17/037 дугаартай тендерийн нээлтийн мэдээ

Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 54 дүгээр байрны дээвэр засварын ажлын ЧДХААА А17/037 дугаартай тендерийн нээлтийн мэдээ
  • Facebook