быстрый займ на карту

8 сар 9, 2017

Сэлбэ дэд төвийн хүрээнд “Нийгмийн байгууламж” барих ажлын үйл явцтай танилцлаа

Азийн Хөгжлийн банк, Европын Хөрөнгө Оруулалтын банк, Монгол Улсын Засгийн газрын хамтарсан хөрөнгө оруулалтаар Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвийн дэд бүтэц хангах ажил хийгдэж байгаа бөгөөд... Read More
  • Facebook