12 сар 2, 2017

Сургалтад хамрагдлаа

Дүүргийн Засаг даргын А/731 дүгээр захирамжийн дагуу  цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын гүйцэтгэх үүргийн мэдлэг, дадлагыг гүнзгийрүүлэх шатны мэдлэг, дадлага олгох сургалтыг 2017 оны 11 дүгээр... Read More
  • Facebook