12 сар 20, 2017

Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашиглсны төлбөр хураалтын болзолт уралдааныг дүгнэлээ

Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хууль, Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай болон Авто замын тухай хуулийн дагуу татварт хамрагдаагүй татвар төлөгч иргэн,... Read More

БАРИМТ БИЧИГ НЯГТЛАН ШАЛГАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААН БОЛЛОО

Дүүргийн архивын дэргэдэх ББНШК-ын ээлжит хуралдаан 12 дугаар сарын 20-ны өдөр боллоо. Хуралдаанаар Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны баримт данс батлах тухай, тусгай төрөл,... Read More

2017 оны 12 дугаар сарын 20 өдөр А/874 Улаанбаатар хот. Шагнах тухай

2017 оны 12 дугаар сарын 20 өдөр А/874 Улаанбаатар хот. Шагнах тухай

2017 оны 12 дугаар сарын 20 өдөр А/873 Улаанбаатар хот. Шагнах тухай

2017 оны 12 дугаар сарын 20 өдөр А/873 Улаанбаатар хот. Шагнах тухай

2017 оны 12 дугаар сарын 20 өдөр А/872 Улаанбаатар хот. Шагнах тухай

2017 оны 12 дугаар сарын 20 өдөр А/872 Улаанбаатар хот. Шагнах тухай

ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭН БАТАЛГААЖУУЛЛАА

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Менежерийн болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”, “Төрийн... Read More
  • Facebook