быстрый займ на карту

1 сар 2, 2018

2018 оны 01 дүгээр сарын 02 өдөр А/03 Улаанбаатар хот. Газар эзэмших эрх баталгаажуулах тухай

2018 оны 01 дүгээр сарын 02 өдөр А/03 Улаанбаатар хот. Газар эзэмших эрх баталгаажуулах тухай

2018 оны 01 дүгээр сарын 02 өдөр А/01 Улаанбаатар хот. 2018 оныг “Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил” болгох тухай

2018 оны 01 дүгээр сарын 02 өдөр А/01 Улаанбаатар хот. 2018 оныг “Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил” болгох тухай

ДҮҮРГИЙН ТӨР ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГААС 2018 ОНЫГ “ӨРХИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ” БОЛГОЛОО

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрийн А/01 захирамжаар Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дүүргийн эдийн засаг,... Read More

БАЯРЫН ӨДРҮҮДЭД ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖҮҮРИЙН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭН АЖИЛЛАЛАА

Дүүргийн Онцгой комиссын даргын 2017 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг томилох тухай” 16 дугаар тушаалыг үндэслэн Засаг даргын Тамгын газрын даргын... Read More
  • Facebook