1 сар 29, 2018

“ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21” НӨЛӨӨЛЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Өсвөр үе, залуучуудын хөгжилд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлт хүчин зүйлсийг бууруулах, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд “Хуулиа мөрдье-21” нөлөөллийн арга хэмжээг Гэр бүл,... Read More

ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АЖЛЫН ДЭД ХЭСЭГ ХУРАЛДЛАА

“Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах ” ажлын дэд хэсэг хуралдлаа. Хуралдаанаар дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл... Read More
  • Facebook