2 сар 6, 2018

“ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА” АНХДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

Чингэлтэй дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Засаг даргын Тамгын газар, дүүргийн Замын Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран дүүргийн нутаг дэвсгэрт зам тээврийн гэмт... Read More

Засаг даргын Тамгын газрын 2018.01.18 – наас 2018.01.31 – ний өдрүүдэд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Засаг даргын Тамгын газрын 2018.01.18 – наас 2018.01.31 – ний өдрүүдэд зохион байгуулсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018.02.01 -нээс 2018.02.14 -ний өдрүүдэд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018.02.01 -нээс 2018.02.14 -ний өдрүүдэд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2018 оны 02 дугаар сарын 06 өдөр А/71 Улаанбаатар хот Гүйцэтгэлийн гэрээг үнэлж, урамшуулал олгох тухай

2018 оны 02 дугаар сарын 06 өдөр А/71 Улаанбаатар хот Гүйцэтгэлийн гэрээг үнэлж, урамшуулал олгох тухай

2018 оны 02 дугаар сарын 06 өдөр А/69 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 02 дугаар сарын 06 өдөр А/69 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 02 дугаар сарын 06 өдөр А/68 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 02 дугаар сарын 06 өдөр А/68 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 02 дугаар сарын 06 өдөр А/67 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 02 дугаар сарын 06 өдөр А/67 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 02 дугаар сарын 06 өдөр А/65 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 02 дугаар сарын 06 өдөр А/65 Улаанбаатар хот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 02 дугаар сарын 06 өдөр А/66 Улаанбаатар хот. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 02 дугаар сарын 06 өдөр А/66 Улаанбаатар хот. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 02 дугаар сарын 06 өдөр А/64 Улаанбаатар хот. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 02 дугаар сарын 06 өдөр А/64 Улаанбаатар хот. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 
  • Facebook