3 сар 7, 2018

Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 11, 18 дугаар байрны цахилгааны шугамыг шинэчлэн сайжруулах ажил

Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 11, 18 дугаар байрны цахилгааны шугамыг шинэчлэн сайжруулах ажил

Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо, 40,0-тын 21 дүгээр байрны сантехникийн засварын ажил

Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо, 40,0-тын 21 дүгээр байрны сантехникийн засварын ажил
  • Facebook