4 сар 11, 2018

МАЛ БҮХИЙ ӨРХҮҮД СУУРЬШИХ ЗӨВШӨӨРСӨН БҮС НУТАГТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 85 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журам”, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/592 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын... Read More

“ТӨРӨӨС ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦЛОО

Хууль зүйн туслалцааны төвөөс 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр “Төрөөс Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 21 аймаг, 9 дүүргийн Засаг... Read More
  • Facebook