4 сар 17, 2018

Protected Voice More than Internet Protocol, or VoIP Employing Online Exclusive Networks And Internet Process Security

Our IP-VPN is Layer-3 MPLS-based network to answer to complex, speed-sensitive, correct and versatile corporate on the internet desires – it provides office-to-office connection in... Read More

Safe and sound Voice Over Internet Process, or Voice over internet protocol Using Electronic Individual Networks And Net Protocol Secureness

Our IP-VPN is Layer-3 MPLS-based network to answer to intricate, speed-sensitive, accurate and flexible corporate and business on the web connectivity desires — this provides... Read More

Secure Voice Over Internet Process, or Voice over ip Applying Virtual Exclusive Systems And Internet Protocol Protection

Our IP-VPN is Layer-3 MPLS-based network to understand to intricate, speed-sensitive, appropriate and flexible corporate and business on the web connectivity desires – it provides... Read More

Safe and sound Voice Over Internet Process, or VoIP Employing Electronic Individual Networks And Internet Standard protocol Security

Our IP-VPN is Layer-3 MPLS-based network to reply to complex, speed-sensitive, accurate and flexible corporate and business connection desires — that provides office-to-office connection in... Read More

ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН 2 ӨРХӨД ГЭР ОЛГОЛОО

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, дүүргийн Улаан загалмайн хороо хамтран 16 дугаар хорооны оршин суугч, өрх толгойлсон эх Г.Буман-Эрдэнэ, 18 дугаар хорооны оршин суугч,... Read More

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ

Чингэлтэй дүүрэгт энэ хавар хийгдэх тохижилтын ажлын талаар дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат гүйцэтгэгч байгууллагуудтай уулзан зураг төсөлтэй танилцаж, холбогдох үүрэг чиглэл өглөө. Уулзалтад дүүргийн Засаг... Read More

Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хороо Жаргалантын гудамжинд 6м өргөн авто машины чулуун зам барих ажил

Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хороо Жаргалантын гудамжинд 6м өргөн авто машины чулуун зам барих ажил

Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хороо Хайлааст, Хандгайтын гудамжинд 6м өргөн авто машины чулуун зам барих ажил

Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хороо Хайлааст, Хандгайтын гудамжинд 6м өргөн авто машины чулуун зам барих ажил

Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороо Хайлааст, Сургуулийн гудамжинд 6м өргөн авто машины чулуун зам барих ажил

Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороо Хайлааст, Сургуулийн гудамжинд 6м өргөн авто машины чулуун зам барих ажил

СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

Нийслэлийн болон дүүргийн Засаг даргын захирамжаар дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтууд хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу амжилттай явагдаж байна. Тус сургалтуудад хамрагдаж байгаа цэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдийн идэвх... Read More
  • Facebook