4 сар 28, 2018

ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛТНУУДЫГ ШАГНАЖ УРАМШУУЛЛАА

“Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдөр”-ийг тохиолдуулан хууль, тогтоомжоор хүлээсэн чиг, үүргийн хүрээнд эрхэлсэн ажилдаа амжилт гарган үр бүтээлтэй ажиллаж буй хороод, өрхийн... Read More
  • Facebook