6 сар 19, 2018

СЭЛБЭ ДЭД ТӨВ”-ИЙН ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛЫН ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Азийн Хөгжлийн Банкны зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” төслийн 1 дүгээр үе шатанд хэрэгжүүлэх Сэлбэ дэд төвийн... Read More
  • Facebook