6 сар 20, 2018

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Хайлааст Чингэлтэйг холбосон авто замаас Согоотын 16 дугаар гудамжаар 16 дугаар хорооны цогцолбор байр хүртэл баригдаж буй 0,64км авто замын... Read More

АВТО ЗАМЫН АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороо, Самбалхүндэвийн эргэмжийн авто замаас 224 дүгээр цэцэрлэг чиглэлд баригдах 1.2км авто замын ажлын Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр баригдаж буй эхний ээлжийн 700 метр замын ажилтай Чингэлтэй дүүргийн... Read More

Чингэлтэй дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зөөврийн ажлын байр ажил ЧДХААА А18/023

Чингэлтэй дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зөөврийн ажлын байр ажил ЧДХААА А18/023
  • Facebook