6 сар 21, 2018

УХААЛАГ ЧИНГЭЛТЭЙ АППЛИКЕЙШНЫ ТАЛААР ХОРООДЫН ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дүүргийн иргэдэд зориулсан, төрийн үйл ажиллагааны мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх зорилготой гар утасны “Ухаалаг Чингэлтэй” аппликэйшныг 1-19 дүгээр хорооны хэсгийн ахлагч нарт танилцуулж, мэдээлэл өгөх сургалтыг... Read More

ЖИЖИГ ДУНД ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧИД ТУРШЛАГА СУДЛАХ АЯЛАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 Өрхийн хөгжлийг дэмжих жилийн хүрээнд 6 дугаар сарын 20-ны өдөр  дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллагын Чингэлтэй орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран 7-12 дугаар хорооны “Төгсөлтийн Аргачлал”... Read More

ЖИЖИГ ДУНД ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧИД ТУРШЛАГА СУДЛАХ АЯЛАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Өрхийн хөгжлийг дэмжих жилийн хүрээнд 6 дугаар сарын 20-ны өдөр  дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллагын Чингэлтэй орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран 7-12 дугаар хорооны “Төгсөлтийн Аргачлал”... Read More

“ЭРҮҮЛ ЗҮРХ-ЭРҮҮЛ УЛААНБААТАР” ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАРАЛТЫН АППАРАТ ГАРДУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛЛОО

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, “Оном сан”, Швейцарь улсын “Новартис сан”-гаас хамтран хэрэгжүүлж буй “Эрүүл зүрх-Эрүүл Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд 6 дугаар... Read More

ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭВ

Цэргийн албаны тухай Монгол Улсын хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.9 дэх заалт, Засгийн газрын 2018 оны 80 дугаар тогтоол, Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамжийн дагуу... Read More
  • Facebook