6 сар 28, 2018

Иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт зааланд спортын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

Иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт зааланд спортын тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

“Чингэлтэй дүүрэг 13, 14 дүгээр хороо, Хайлаастын гудамжнаас Чингэлтэйн өргөн чөлөөг холбосон авто зам” барих ажил

“Чингэлтэй дүүрэг 13, 14 дүгээр хороо, Хайлаастын гудамжнаас Чингэлтэйн өргөн чөлөөг холбосон авто зам” барих ажил/a>
  • Facebook