8 сар 16, 2018

“Оюутан-цэрэг” сургалт амжилттай зохион байгуулагдаж дууслаа.

Цэргийн албаны тухай Монгол Улсын хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 32 дугаар тогтоолоор батлагдсан... Read More
  • Facebook