8 сар 20, 2018

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг зорилтод бүлгийн иргэдэд гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх нийгэмшүүлэх бичиг баримтжуулах, түр хоноглох байранд байршуулах аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллага сонгон шалгаруулах ЧДХААА ОНОТХҮ18/005

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг зорилтод бүлгийн иргэдэд гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх нийгэмшүүлэх бичиг баримтжуулах, түр хоноглох байранд... Read More

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг зорилтод бүлгийн иргэдэд өдрийн үйлчилгээнд хамруулах аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллага сонгон шалгаруулах ЧДХААА ОНОТХҮ18/004

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг зорилтод бүлгийн иргэдэд өдрийн үйлчилгээнд хамруулах аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллага сонгон шалгаруулах ЧДХААА ОНОТХҮ18/004

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг зорилтод бүлгийн иргэдэд гэрийн асрамж халамжийн үйлчилгээг үзүүлэх аж ахуй нэгж, төрийн бус байгууллага сонгон шалгаруулах ЧДХААА ОНОТХҮ18/003

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг зорилтод бүлгийн иргэдэд гэрийн асрамж халамжийн үйлчилгээг үзүүлэх аж ахуй нэгж, төрийн бус байгууллага сонгон шалгаруулах ЧДХААА ОНОТХҮ18/003

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг зорилтод бүлгийн иргэдэд гэрийн асрамж халамжийн үйлчилгээг үзүүлэх аж ахуй нэгж, төрийн бус байгууллага сонгон шалгаруулах ЧДХААА ОНОТХҮ18/002

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг зорилтод бүлгийн иргэдэд гэрийн асрамж халамжийн үйлчилгээг үзүүлэх аж ахуй нэгж, төрийн бус байгууллага сонгон шалгаруулах ЧДХААА ОНОТХҮ18/002

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг зорилтод бүлгийн иргэдэд сэргээн засах үйлчилгээг үзүүлэх аж ахуй нэгж, төрийн бус байгууллага сонгон шалгаруулах ЧДХААА ОНОТХҮ18/001

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг зорилтод бүлгийн иргэдэд сэргээн засах үйлчилгээг үзүүлэх аж ахуй нэгж, төрийн бус байгууллага сонгон шалгаруулах ЧДХААА ОНОТХҮ18/001

НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 23 ДУГААР ЛАБОРАТОРИ СУРГУУЛИЙН 320 ХҮҮХДИЙН БАГА СУРГУУЛИЙН ШАВ ТАВИХ ЁСЛОЛ БОЛЛОО

 Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн ерөнхий боловсролын 23 дугаар лаборатори сургуулийн 320 хүүхдийн бага сургуулийн шав тавих ёслолын үйл ажиллагаа 8 сарын 20-ны өдөр боллоо. Арга хэмжээнд... Read More

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЧУЛУУТ СУМАНД ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨЛӨӨЛӨЛ АЖИЛЛАЛАА

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүрэг Архангай аймгийн Чулуут сумтай харилцаа, хамтын ажиллагааны хүрээнд орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, боловсрол, соёлын салбарт харилцан ашигтай хамтран... Read More

Чингэлтэй хайрхан уул орчмын тохижилтын 2 дугаар үе шатны ажил ЧДХААА А18/050

Чингэлтэй хайрхан уул орчмын тохижилтын 2 дугаар үе шатны ажил ЧДХААА А18/050
  • Facebook