10 сар 23, 2018

ДЭД БҮТЦИЙН ТӨВИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ЯВЦАД ИРГЭДЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛУУДТАЙ ТАНИЛЦАЖ ГАЗАР ДЭЭР НЬ ШИЙДВЭРЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Гэр хорооллын инженерийн болон дэд бүтцийн хангамжийг сайжруулах, агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах зорилтын хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороонд баригдаж буй хэсэгчилсэн инженерийн шийдэл бүхий... Read More
  • Facebook