1 сар 26, 2019

САР ШИНИЙН БАЯРЫГ УГТАН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны 01-р сарын 2-ны өдрийн А/01 тоот “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай” тушаалаар, дүүргийн Засаг даргын 2019... Read More
  • Facebook