5 сар 3, 2019

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 12 СУРГУУЛЬ ҮНДЭСНИЙ БИЧИГ СОЁЛОО ДЭЭДЛЭН СУРАЛЦАХ, МОНГОЛ БИЧГИЙН СУРГАЛТЫН ОРЧИН БҮРДҮҮЛСЭН

Чингэлтэйн боловсрол 2020 хөтөлбөрийн хүрээнд сурагчдын эх хэлний боловсролыг дээшлүүлж, эх хэл соёлоороо бахархах, суралцах орчин нөхцөл бүрэлдүүлэх зорилгоор Үндэсний бичиг соёлоо дээдлэн суралцах, монгол... Read More

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 2019 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР ЭЭЛЖИЙН ЦЭРЭГ ТАТЛАГА 5 ДУГААР СУРГУУЛЬ ДЭЭР ЯВАГДАЖ БАЙНА

Чингэлтэй дүүргийн 2019 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлага 5 дугаар сургууль дээр явагдаж байна. Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/286 дугаар захирамжийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд... Read More
  • Facebook