5 сар 21, 2019

ЦЭРГИЙН ДҮЙЦҮҮДЭХ АЛБАНЫ БЭЛТГЭЛ СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 80, 249 дүгээр тогтоол, Нийслэл, дүүргийн  Засаг даргын 2019 оны 394, 326 дугаар захирамжуудын дагуу цэргийн дүйцүүлэх албаны бэлтгэл... Read More

Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороо, явган хүний замыг сэргээн засварлах /ус зайлуулах хоолойн хамт/ ажил

Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороо, явган хүний замыг сэргээн засварлах /ус зайлуулах хоолойн хамт/ ажил

Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны 7, 8, 9, 10 дугаар хэсэгт хаягжуулалт хийх ажил

Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны 7, 8, 9, 10 дугаар хэсэгт хаягжуулалт хийх ажил
  • Facebook