6 сар 19, 2019

“ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААРХ МЭДЛЭГ ОЙЛГОЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Чингэлтэй дүүргийн удирдах ажилтнууд “Жендэрийн талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх нь” сургалтад хамрагдлаа. Жендэрийн үндэсний хороо нь тус сургалтыг нийслэл, дүүргүүдийн нийт удирдах албан тушаалтнуудад явуулж... Read More
  • Facebook