9 сар 4, 2019

Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэс болон Замын цагдаагийн хэлтэст урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд шаардлагатай тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх”

Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэс болон Замын цагдаагийн хэлтэст урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд шаардлагатай тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх”
  • Facebook