9 сар 10, 2019

ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны “Түүхий нүүрсийг хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоол 2019 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн Улаанбаатар хотод хэрэгжиж... Read More

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГТ БАЙГУУЛАГДСАН САЙЖРУУЛАХ ТҮЛШ БОРЛУУЛАХ, ТҮГЭЭХ ГАЗРУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны “Түүхий нүүрсийг хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Сайжруулсан түлшийг борлуулах, түгээх зориулалттай... Read More
  • Facebook