быстрый займ на карту

9 сар 19, 2019

ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ, АЯ ТУХТАЙ ОРЧИНД АМЬДРАХ НӨХЦӨЛИЙГ ХАНГАХ ҮҮДНЭЭС ТОХИЖИЛТЫН АЖЛУУД ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн Иргэдийн амьдрах эрүүл, аюулгүй, ая тухтай орчныг хангахад чиглэсэн зарим арга хэмжээний тухай 05 тоот Албан даалгаврын хэрэгжилтийг... Read More

АВТО ЗАМЫН АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн Иргэдийн амьдрах эрүүл, аюулгүй, ая тухтай орчныг хангахад чиглэсэн зарим арга хэмжээний тухай 05 тоот Албан даалгаврын хэрэгжилтийг... Read More
  • Facebook