10 сар 11, 2019

ЭЦЭГ ЭХ, АСРАН ХАМГААЛАГЧИД ЧИГЛЭСЭН ХҮНСНИЙ БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ АЖИЛЛАХ ТАЛААР ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулж буй “Хүнсний зориулалтын бус хуванцар савны хэрэглээг бууруулах” аяны хүрээнд төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий... Read More

ERP дотоод удирдлагын систем ашиглалтын журам

ERP дотоод удирдлагын систем ашиглалтын журам

ЦАГ ЗАСВАРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭЛЭГ ТЕХНОЛОГИЙГ СУРТАЛЧЛАХ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн баталсан удирдамжийн дагуу ахуйн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, салбарын мэргэжлийн боловсон хүчний мэргэжил, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, ахуйн үйлчилгээний салбарт инновац нэвтрүүлэх,... Read More
  • Facebook