11 сар 1, 2019

ЦАГ ҮЕИЙН АСУУДЛААР ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР ӨГЛӨӨ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/179 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг... Read More
  • Facebook