11 сар 4, 2019

БОЛЗОШГҮЙ ГАМШГИЙН ҮЕД ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭД ОЛОН НИЙТИЙН ЦУГЛАРАХ ЦЭГИЙН БАЙРШИЛ

Болзошгүй газар хөдлөлийн  газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах, иргэд олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 94 дүгээр тогтоолоор Нийслэл... Read More

ГЭР ХОРООЛЛЫН АЙЛ ӨРХҮҮДЭД ГАЛ ТҮЙМРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Монгол Улсын шадар сайдын баталсан Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамж, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын үүрэг хүргүүлэх тухай... Read More

ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗӨВЛӨМЖ ТАРААХ АЖИЛ 95.6 ХУВЬТАЙ БАЙНА

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрсийг хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай”... Read More

ГАЛЫН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТАД 1700 АЙЛ ӨРХ ХАМРАГДЛАА

Монгол Улсын шадар сайдын баталсан Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамж, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын үүрэг хүргүүлэх тухай... Read More

АХУЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭЛЭГ ТЕХНОЛОГИЙГ СУРТАЛЧЛАХ АЯНД ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ III БАЙР ЭЗЭЛЛЭЭ

“Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Ахуйн үйлчилгээний шинэлэг технологийг сурталчлах аяныг нийслэлийн 9 дүүрэгт 2019 оны 07 дугаар сарын 03-аас 10 дугаар... Read More

ИРГЭДЭД ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай”  62 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай”... Read More

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ 2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ 2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ
  • Facebook