11 сар 7, 2019

Нийгмийн ажилтны ёс зүйн салбар хороог байгуулах тухай А/759

Нийгмийн ажилтны ёс зүйн салбар хороог байгуулах тухай А/759

Газар эзэмших эрх олгох тухай А/754

Газар эзэмших эрх олгох тухай А/754

ОХУ-ын Саха /Якут/ улсад томилолтоор ажиллуулах тухай А/753

ОХУ-ын Саха /Якут/ улсад томилолтоор ажиллуулах тухай А/753

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Газар эзэмших эрх олгох тухай
  • Facebook