11 сар 14, 2019

Тохижилтын ажил /ЧД, 14 дүгээр хороо/

Тохижилтын ажил /ЧД, 14 дүгээр хороо/

61 дүгээр сургуулийн баруун талын авто замд гарц,тэмдэг, тэмдэглэгээ болон сурагчийн дүрэмт хувцастай биет зурган тэмдэглэгээ хийх

61 дүгээр сургуулийн баруун талын авто замд гарц,тэмдэг, тэмдэглэгээ болон сурагчийн дүрэмт хувцастай биет зурган тэмдэглэгээ хийх

Жишиг гудамж” төсөл хэрэгжүүлэх /ЧД, 15 дугаар хороо

Жишиг гудамж” төсөл хэрэгжүүлэх /ЧД, 15 дугаар хороо
  • Facebook