11 сар 21, 2019

Чингэлтэй дүүргийн Брэнд бүтээгдэхүүнээр батламжлах тухай А/772

Чингэлтэй дүүргийн Брэнд бүтээгдэхүүнээр батламжлах тухай А/772

МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ-ын цэргийн штаб 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын 2019 оны сургалт, бэлтгэлийн нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу дөрөвдүгээр улирлын... Read More

ХЭСГИЙН АХЛАГЧДЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

Чингэлтэй дүүргийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсээс дүүргийн 1-19 дүгээр хороодын хэсгийн ахлагч нарын дунд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд дүүргийн 196... Read More
  • Facebook