12 сар 23, 2019

Газар эзэмших эрх олгох тухай А/878

Газар эзэмших эрх олгох тухай А/878

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай А/877

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай А/877

Газар эзэмших гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай А/876

Газар эзэмших гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Дүүргийн Засаг даргын шагналаар шагнах тухай А/863

Дүүргийн Засаг даргын шагналаар шагнах тухай А/863

ОЛОН УЛСЫН МАТЕМАТИКИЙН УРАЛДААНЫ ОЛОН УЛСЫН АНГИЛЛЫН ХААЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО

Чингэлтэй дүүргийн Тамгын газар, Олонлог сургуультай хамтран Олон улсын математикийн уралдааныг амжилттай зохион байгуулж өнөөдөр шилдгүүддээ шагнаалаа гардууллаа. Арга хэмжээнд Чингэлтэй Дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат оролцож... Read More

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй гудамжны камержуулалт /ЧД, 12 дугаар хороо/

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй гудамжны камержуулалт /ЧД, 12 дугаар хороо/

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн 22-29 дүгээр гудамжны камержуулалт, Сургуулийн 41-46 дугаар гудамжинд зам хийх /ЧД, 13 дугаар хороо/

Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн 22-29 дүгээр гудамжны камержуулалт, Сургуулийн 41-46 дугаар гудамжинд зам хийх /ЧД, 13 дугаар хороо/

Myth Roms

Fairy tale Roms really are popular, but they have been around for only 2-3 weeks. Not only do you will get to encounter actively playing... Read More

Fable Roms

Anagnorisis Roms are usually popular, but they have existed for jus a little while. In addition to you will get to encounter playing every one,... Read More

Western Roms

Fable Roms happen to be popular, but have been around for only 2-3 weeks. Not only do you’re able to experience actively playing every one,... Read More
  • Facebook